fbpx Skip to content
1e aanmeldtijdvak 2023 komt te vervallen vanwege onderzoek naar onrechtmatig gebruik STAP-Budget. De opleidingen en bijscholingen van MARK staan daarbij niet ter discussie.

Belangrijke update over STAP – 1e tijdvak 2023 wordt overgeslagen

De ministers van SZW en OCW hebben besloten om het eerste tijdvak van het STAP-budget in 2023 over te slaan. Het is balen dat dit noodzakelijk is maar MARK gaat haar studenten zo snel mogelijk een passende oplossing bieden.

De ministers van SZW en OCW hebben gisteren besloten om het eerste tijdvak van het STAP-budget in 2023 over te slaan.

 

Waarom?
Omdat er helaas is vastgesteld dat door een flink aantal grote opleiders onrechtmatig gebruik is gemaakt van deze prachtige subsidieregeling en dus van onze publieke gelden. De Toetsingskamer onderzoekt momenteel ruim 3.500 opleidingen en cursussen of en zo ja welke onrechtmatigheden er hebben plaatsgevonden of nog plaatsvinden. Er is extra tijd nodig om dit onderzoek zorgvuldig uit te voeren en af te ronden. De opleidingen en bijscholingen van MARK Academy staan niet ter discussie.

­Aangezien we met elkaar niet moeten willen dat “verkeerde of dubieuze” scholingen wordt gesubsidieerd en deze subsidie achteraf moet worden teruggevorderd, heeft het kabinet besloten het januari-tijdvak over te slaan. Uiteraard heeft dit besluit flinke gevolgen voor ons als opleider en voor jullie, onze studenten die zich hebben aangemeld voor een beroepsopleiding of bijscholing die start vanaf februari 2023.

Wat nu?
Wij gaan deze week de consequenties van het besluit op onze inplanningen en trainingskalender in kaart brengen en samen met onze trainers en docenten op zoek naar oplossingen. We zullen er alles aan doen om onze studenten toch van start te kunnen laten gaan met hun opleiding of bijscholing van MARK mét STAP-subsidie. Het eerstvolgende moment waarop je weer subsidie kan aanvragen is 28 februari 2023. Een datum om alvast in je agenda te zetten dus!!

Het beschikbare STAP-budget voor 2023 verandert trouwens niet. Dit zal nu over vijf aanvraagtijdvakken worden verdeeld.

De ministeries hebben maatregelen aangekondigd om misbruik en oneigenlijk gebruik van STAP-gelden te voorkomen. Dat vinden wij een goede zaak, want misbruik en oneigenlijk gebruik is ondermijnend voor alle betrokken partijen (opleiders en studenten) die het belang inzien van een leven lang leren en ontwikkelen. 

Maar… het is natuurlijk balen dat dit noodzakelijk is en dat er plannen van studenten bij MARK mogelijk in de war worden geschopt. Uiterlijk begin volgende week komen we met een update via onze Op STAP met MARK nieuwsbrief.

Met vitale groet,
Het MARK-team.

Over de auteur

markbeeldmerk
MARK Leefstijl & Vitaliteit