fbpx Skip to content
De NOS interviewde mij over het kabinetsbesluit om STAP-subsidie tijdelijk te stoppen en pas eind februari weer in gang te zetten.

De STAP-vragen die de NOS niet stelde

Maandag 19 december 2022 was een nieuwswaardige dag. Premier Mark Rutte bood namens de regering excuses aan voor het slavernijverleden. En de NOS interviewde mij over het kabinetsbesluit om STAP-subsidie tijdelijk te stoppen en pas eind februari weer in gang te zetten. In deze blog: De vragen die de NOS niet stelde.

Maandag 19 december 2022 was een nieuwswaardige dag.

Premier Mark Rutte bood namens de regering excuses aan voor het slavernijverleden. En de NOS interviewde mij over het kabinetsbesluit om STAP-subsidie tijdelijk te stoppen en pas eind februari weer in gang te zetten.

Ik heb mijn mening ’s ochtends vroeg op Radio 1 uiteengezet en om 18 uur was ik te zien in het NOS Journaal op tv. Op nos.nl stond de hele dag een artikel, waarin ik zei dat ik verbolgen was over het kabinetsbesluit. Het was een crossmediale belevenis die ik niet eerder had meegemaakt.

Ik vond het leuk om te doen.

Bekijk het NOS-Journaal fragment hier:

© 2023 NOS

Het fragment uit het NOS Journaal op Radio 1 en 2 hoor je hier terug:

© 2023 NOS

De verslaggevers en presentatoren hadden prima vragen, maar ze stelden er ook een aantal niet. Omdat alles korter dan kort moet, gaan veel inzichten verloren.

Daarom adresseer ik de niet-gestelde vragen nu alsnog – ook voor een selfie-interview is ‘eens de eerste keer’.

Ik had bijvoorbeeld verwacht dat een verslaggever zou vragen:

Is STAP-subsidie dé manier om mensen een leven lang te laten leren?

“Nee”, had ik dan geantwoord. “Niet op deze manier.” De STAP-subsidie is niet toereikend. Om werkend Nederland duurzaam inzetbaar te houden, is meer geld voor educatie nodig. Bovendien is gelijkheid vereist. Als je vasthoudt aan STAP mag je er geen kansspel van maken. Iedere serieuze belangstellende moet aanspraak kunnen maken op die €1000,00 ondersteuning. ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ raakt kant noch wal. Ik was blij dat ik Robbert Dijkgraaf, de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, dinsdag hoorde zeggen dat het Nederlandse onderwijs erg ouderwets is. Negentiende eeuws, zei hij zelfs. Dat klonk mij als muziek in de oren. Hij hamerde op gelijke kansen en gelijke behandeling. Ik verwacht daarom dat hij samen met minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alle weeffouten uit STAP haalt, zodat ik de vraag die me niet werd gesteld straks volmondig met ‘ja’ kan beantwoorden.”

Een andere vraag die de NOS mij had kunnen stellen, was:

Welke invloed heeft de introductie van STAP op uw bedrijfsvoering gehad?

Vermoedelijk was ik zwaar gaan ademen en had ik een paar tellen nodig gehad om rustig te kunnen vertellen dat MARK, in vergelijking met de grote generieke opleidingsreuzen, een relatief klein gespecialiseerd opleidingsinstituut is. Wij hebben geen 150 mensen op kantoor zitten die zo’n verandering met z’n allen kunnen doorvoeren. Met een klein hardwerkend en bevlogen team hebben we ons maandenlang voorbereid en alle processen afgestemd op de nieuwe subsidieregeling. We moesten koppelingen inregelen met UWV en DUO, we moesten onze eigen opleidingskalender aanpassen en onze freelance docenten, trainers en examinatoren opnieuw inplannen. Voor het eerst in ons bestaan dienden we onze opleidingskalender te synchroniseren met de STAP-aanvraag tijdvakken die het UWV hanteert.

Naast alle aanpassingen op IT- en administratief gebied hadden we een accreditatie nodig om in het STAP-scholingsregister te worden opgenomen. Hiervoor waren we afhankelijk van CEDEO, het kwaliteitskeurmerk voor bedrijfsopleiders en CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs. Voor deze organisaties was STAP ook nieuw. Na flink wat hick-ups was dit traject eind juni eindelijk afgerond, zodat studenten op 1 juli voor het eerst subsidie konden aanvragen voor onze opleidingen en trainingen die voor het najaar van 2022 ingepland stonden. Toen was de helft van ons opleidingsjaar al voorbij. Voorheen hadden we iedere maand startmomenten, nu niet meer. Om de simpele reden dat mensen die gebruik maken van STAP na toekenning op z’n vroegst 29 dagen later mogen starten met hun beroepsopleiding of bijscholing.

Vermoedelijk zou ik hier hebben uitgeroepen dat STAP de opleidingswereld op zijn kop heeft gezet.

NOS 2

Alles is anders. We hebben in korte tijd een heel nieuw lesprogramma opgetuigd. Naast de opleidingen tot Integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach en -trainer, hebben we een uitgebreid bijscholingsprogramma gecreëerd, om professionals de mogelijkheid te geven zich constant te blijven ontwikkelen. Voor mij als ondernemer en kleine werkgever is het afgelopen jaar een enorme aderlating geweest. Tijdens de coronacrisis hebben we 38 opleidingsgroepen mogen opstarten. Nu zijn we blijven ‘steken’ op acht. Particulieren hebben hun inschrijvingen en startmoment massaal uitgesteld totdat ze met STAP-subsidie konden gaan meedoen.  En daar kan ik ze geen ongelijk in geven. Energierekeningen gaan tot aan het plafond. De inflatie is enorm. Dan is duizend euro subsidie vaak nét het verschil tussen wel of geen opleiding of bijscholing volgen.

Ik zou het op prijs hebben gesteld als de NOS me hier had geïnterrumpeerd en me de vraag had gesteld:

Hoe verloopt de communicatie tussen UWV, de ministeries en u als opleider?

Ik had dan iets in de trant van ‘iedereen is van goede wil’ geantwoord. En dat meen ik. Maar dit neemt niet weg dat de communicatie beter kan. Dat was zo bij de implementatie van STAP en dat is nu weer het geval. Wij zij letterlijk overvallen door de mededeling van het kabinet om het eerste tijdvak voor STAP-subsidie in 2023 te laten vervallen, zodat  onderzoek kan worden gedaan naar malversaties. Laat ik vooropstellen dat ik het een goede zaak vind dat oneigenlijk gebruik van publieke gelden wordt aangepakt.  Daar hoor je me niet over, maar de timing is wel heel erg ongelukkig gekozen. Twee weken voor kerstvakantie!!! Juist op het moment dat mensen plannen maken voor een nieuw jaar. Bij mij rijst dan de vraag: had het ministerie dit niet kunnen voorkomen of zelfs kunnen voorzien bij de introductie van deze regeling? Ik bedoel, voorkomen is beter dan repareren. Dat is tenminste het gedachtegoed waar ik MARK Academy op heb gebouwd.

Een oplettende verslaggever zou hier aanzwellende emotie hebben opgemerkt. Want die is er. De NOS had dus kunnen vragen:

Waarom bent u boos?

Dan zou ik in lachen zijn uitgebarsten. Als mijn boosheid wordt benoemd, verdwijnt ze subiet.

Kijk, al ons voorwerk vanaf november 2022 is voor niks geweest. We moeten nu studenten teleurstellen die in november al wél subsidie toegewezen hebben gekregen voor een opleiding die in februari van start zou gaan. Deze opleidingen hebben we noodgedwongen naar eind maart/begin april moeten verschuiven. Tientallen mensen wilden er in januari subsidie voor aanvragen. Dat kan nu pas eind februari. De groepen zijn nu te mager bezet om van start te gaan. Voor onze trainers en docenten – veelal zelfstandige specialisten die we inhuren voor specifieke onderdelen binnen onze opleidingen – is dit ook een domper. Hun agenda is ineens leeg. Geen werk is geen inkomen. Dat is echt balen. Het kabinetsbesluit levert in feite dus alleen maar verliezers op.

Wordt er ook onderzoek gedaan naar opleidingen van MARK Academy?

Op deze vraag had ik me voorbereid.

Naar eer en geweten zou ik ‘nee, absoluut niet’ hebben geantwoord.  Wij maken geen oneigenlijk gebruik van publieke gelden. Kwaliteit en integriteit zijn mijn belangrijkste kernwaarden.

En nu?

Goeie vraag alweer.

En nu…

Nu hoop ik dat de weeffouten voor eens en altijd uit de STAP-regeling worden gehaald. Ik zou graag hebben dat de oude scholingsaftrek bij de aangifte inkomstenbelasting overeind was gebleven. Die gold voor iedereen en niet alleen voor de 200.000 gelukkigen die in 2022 toevallig wel STAP-subsidie hebben weten te bemachtigen omdat het lot hun gunstig gezind was. We hebben continuïteit nodig. Dat geldt voor mensen die een opleiding willen volgen, maar ook voor opleiders. Als opleidingsinstituut wil ik dit niet nog eens meemaken. Het kost veel te veel tijd, te veel energie en te veel geld. Wij willen gemotiveerde professionals opleiden tot integraal leefstijl en vitaliteits-specialisten, zodat zij anderen mensen kunnen helpen om uit te groeien tot de beste versie van zichzelf. Ik wil helemaal niet bezig zijn met malversaties. We moeten de pandemie te lijf, zodat de zorgkosten dalen. Er komt een tsunami aan welvaartsziekten op ons af. En dat roep ik al heel lang.”

Beluister het fragment op Radio 1 en Radio 2 hier:

Over de auteur

6274bfc5-5d37-464a-8716-e53a78b7f941
Nicole Van het Bolscher
Nicole is directeur en oprichter van MARK Leefstijl & Vitaliteit. Ze was de eerste Integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach van Nederland. Met haar holistische benadering en unieke 5D-model heeft Nicole een trend gezet die steeds meer navolging krijgt.