fbpx Skip to content
Ingrediënten voor blijvende gedrags- en cultuurverandering

Eigen regie essentieel bij implementatie integraal vitaliteitsmanagement

Het belang van eigen regie bij de implementatie van integraal vitaliteitsmanagement mag niet worden onderschat. Met het unieke 5D-model biedt MARK In Bedrijf werkgevers concrete handvatten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren en optimaliseren.

De integrale aanpak  van MARK In Bedrijf is gericht op de samenhang tussen eigen regie, mentale-, sociaal-emotionele-, fysieke- en missie en identiteit dimensies. Deze vijf dimensies hangen nauw samen en beïnvloeden elkaar. Op zowel individueel, team- als organisatieniveau zorgt MARK In Bedrijf voor blijvende gedrags- en cultuurverandering waarin eigen regie een essentiële, en dus centrale, rol speelt.

Zelf verantwoordelijk
Eigen regie betekent voor ons dat het individu (als onderdeel van een team en organisatie) zelf verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van zijn leven. Intrinsiek gemotiveerd moet de medewerker vanuit preventief oogpunt aan zijn eigen vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en optimale totaalbalans willen werken. Dat betekent dat ze doelen moeten willen stellen waar ze warm voor lopen en prioriteiten willen stellen om deze doelen te halen.

Eigen regie op team- en organisatieniveau
Naast persoonlijke individuele doelen gaat het ook om commitment op team- en organisatieniveau. Hoe gecommitteerd is de medewerker aan het realiseren van de organisatiedoelen? Neemt hij voldoende verantwoordelijkheid? Hoe betrokken is de medewerker en in hoeverre stelt hij de juiste prioriteiten? Wat valt er te zeggen over de productiviteit? Allemaal belangrijke punten waar MARK In Bedrijf aandacht aan besteedt.

Eigen regie gaat in onze ogen ook over het zelfsturend vermogen van de organisatie. MARK In Bedrijf wil een organisatie geen vis komen brengen, maar zelf leren vissen. We willen onszelf misbaar maken. Dat betekent dat we op voorhand met de klant nadenken over de interne borging van integraal leefstijl- en vitaliteitsmanagement. Voor ons betekent het ook dat er intern wordt samengewerkt met onze experts en dat de organisatie zelf de verantwoordelijkheid draagt voor een succesvolle cultuurverandering die nodig is voor het creëren van de juiste randvoorwaarden. De organisatie en ieder individu moet hand in eigen boezem willen steken.

Integrale aanpak
Voor MARK In Bedrijf vormt eigen regie het centrale uitgangspunt voor een duurzaam vitale organisatie. De eigen regie kan niet los gezien worden van de overige vier dimensies. MARK In Bedrijf maakt de pijnpunten binnen een team of organisatie in no-time inzichtelijk en laat we zien hoe je deze kunt transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen.
Alleen door op vijf dimensies aan vitaliteit te werken behalen we duurzame en diepgaande resultaten. Onze werkwijze is pragmatisch en doelgericht zodat de medewerker (als onderdeel van een team binnen de organisatie) alle verkregen inzichten direct kan toepassen in de praktijk.

Over de auteur

6274bfc5-5d37-464a-8716-e53a78b7f941
Nicole Van het Bolscher
Nicole is directeur en oprichter van MARK Leefstijl & Vitaliteit. Ze was de eerste Integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach van Nederland. Met haar holistische benadering en unieke 5D-model heeft Nicole een trend gezet die steeds meer navolging krijgt.