fbpx Skip to content
CS Zomermarkt

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

Het is de hoogste tijd om vanuit goed werkgeverschap én goed werknemerschap het tij te keren. Door preventief in medewerkers te investeren dringen we het niet-medische ziekteverzuim ‘vanzelf’ terug.

Oprichter van MARK Leefstijl & Vitaliteit Nicole van het Bolscher was onlangs te gast als spreker op de CS Zomermarkt, waar ze in gesprek ging met Ruud de Leede, adviseur Integraal Gezondheidsmanagement, docent en register casemanager bij CS Opleidingen. In het vraaggesprek kwam goed naar voren hoe MARK casemanagers kan versterken bij het realiseren van hun opdracht: zowel door casemanagers zélf bij te scholen als door de cliënten van deze casemanagers op holistische wijze te laten coachen door MARK-coaches. Beide met als doel om ziekteverzuim bij medewerkers terug te dringen.

Nicole: “Wanneer werkgevers massaal gaan inzetten op het versterken van medewerkers, hen faciliteren om vanuit intrinsieke motivatie de beste, meest vitale bevlogen versie van zichzelf te worden, gaan medewerkers vanuit hun kernwaarden en hun talenten bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen.”

Casemanagers
Het webinar ‘Gezondheid en werk: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!’ werd bekeken door zo’n 1.000 casemanagers, die allemaal dagelijks betrokken zijn bij het terugdringen van ziekteverzuim. Nicole: “Het aantal mensen met leefstijl-gerelateerde klachten is door corona enorm gestegen. Waar het vóór de coronapandemie om 8,5 miljoen mensen ging, zijn het er nu 10 miljoen! Leefstijl-gerelateerde klachten worden vaak aangepakt door meer te gaan bewegen, gezonder te gaan eten, te stoppen met roken, minder alcohol te drinken en af te vallen. Dit lukt meestal wel, maar als je niet de dieperliggende oorzaak aanpakt, hoeft er maar íets stressvols te gebeuren in iemands leven en iemand is weer terug bij af. Of erger nog: verder dan bij af. De gemiddelde leeftijd waarop mensen chronische leefstijl-gerelateerde klachten ontwikkelen is 45 jaar. Het is dus in ieders belang om deze klachten te voorkomen of om deze tijdig om te keren. Zeker gezien het feit dat mensen steeds langer moeten doorwerken.”

Voorkomen is beter dan genezen
Een belangrijk deel van de oplossing bij het terugdringen van het ziekteverzuim in een organisatie is preventie. Nicole: “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Daarmee bedoelen we: in plaats van reactief bezig te zijn, moeten we preventief gaan inzetten op het versterken van mensen. Alleen zo worden we – zowel werknemer als werkgever – de beste versie van onszelf en werken we samen aan een optimale totaalbalans. Hiermee voorkom je heel veel van het niet-medische verzuim. Als we werknemers hierin faciliteren, voelen zij zich gezien, gedragen en gewaardeerd. Natuurlijk, een deel van het medische verzuim houd je altijd, maar focus je op die overige 95 procent van de mensen!”

Het tij keren
Om het tij in Nederland te keren staat er een professioneel leger aan MARK Leefstijl- & Vitaliteitsspecialisten klaar. “Al onze coaches zijn, dankzij de Post-HBO registeropleiding tot Integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach die zij gevolgd hebben, in staat om na vroeg-signalering van een disbalans door medewerkers zelf of door hun leidinggevenden met hen aan de slag te gaan en met hen de meestal dieperliggende kernoorzaken in kaart te brengen en deze aan te pakken.” Kortom, door preventief op deze manier te werk gaan, kan een groot deel van het niet-medische ziekteverzuim in Nederland worden voorkomen én worden teruggedrongen.

Het preventief terugdringen van ziekteverzuim begint met draagvlak creëren. Een integraal vitaliteitsbeleid moet breed gedragen worden binnen een organisatie. Nicole: “Vitaliteit zou in het dna van een organisatie verankerd moeten worden. Het gaat om de kunst van het verleiden, maar ook om voorbeeldgedrag. Wat wij vaak doen, is starten met een dag voor het management. Wij nemen de managementleden dan onder meer mee in wat het preventief inzetten van een integrale vitaliteitscheck voor de organisatie en haar mensen kan betekenen. Ook maken ze eerst zelf hun eigen totaalbalans op, gevolgd door een concreet plan van aanpak. Leiders zijn immers in de basis ook gewoon mensen met verschillende rollen en petten op. Daarnaast kijken we niet alleen naar de vitaliteit van individuele medewerkers, maar ook naar de vitaliteit binnen en tussen teams en binnen de organisatie als geheel. Er zijn organisaties die geen traditionele beoordelings- en functioneringsgesprekken meer voeren; die hebben ze vervangen door vitaliteitsgesprekken!”

Wat kan MARK voor casemanagers betekenen?
Krijg je nu of in de toekomst toch te maken met niet-medisch ziekteverzuim? Zorg er dan voor dat de medewerker al in de eerste weken na de ziekmelding start met een integraal vitaliteitstraject. De kans is dan groot dat de betreffende medewerker op deze manier weer relatief snel uit het verzuim komt. Nicole: “Voor dit vitaliteitstraject kun je je als casemanager laten bijscholen bij MARK, of je kunt een afspraak bij ons maken voor een integrale vitaliteitscheck voor je cliënt. Al vind ik, als ik eerlijk ben, dat eigenlijk iedere casemanager ook Integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach zou moeten zijn. Voor welke optie je ook kiest, bedenk dat beide opties veel goedkoper zijn dan mensen langdurig thuis laten zitten!”

Meer over CS Opleidingen
CS Opleidingen is marktleider in hoger beroepsonderwijs voor sociale zekerheid, verzuim en re-integratie. CS is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige praktijkopleidingen, gericht op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid.

 

 

 

Over de auteur

6274bfc5-5d37-464a-8716-e53a78b7f941
Nicole Van het Bolscher
Nicole is directeur en oprichter van MARK Leefstijl & Vitaliteit. Ze was de eerste Integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach van Nederland. Met haar holistische benadering en unieke 5D-model heeft Nicole een trend gezet die steeds meer navolging krijgt.