fbpx Skip to content

MARK Academie behoudt Cedeo-erkenning en krijgt een 9,7 als rapportcijfer!

Om de Cedeo-erkenning te behouden vindt er elke twee jaar een klanttevredenheidonderzoek plaats. Dit jaar onder een representatief aantal deelnemers die de opleiding tot integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach hebben afgerond. “We zijn bijzonder trots om te laten weten dat we niet alleen het Cedeo-predikaat in 2022 en 2023 mogen blijven voeren, maar ook beloond zijn […]

In Nederland zijn zo’n 8.500 commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan opleidingen aanbieden. Om hier in kwalitatieve zin overzicht in aan te bieden vind je op de site van Cedeo de erkende opleidingen. MARK Academie is de eerste en enige opleider tot Leefstijl- & Vitaliteitscoach die een Cedeo-erkenning heeft. Directeur MARK Nicole van het Bolscher: “Waar we eind 2019 een 8,8 kregen als rapportcijfer zijn we nu twee jaar later beloond met een 9,7. Een resultaat waar we natuurlijk heel erg trots op zijn!”

’Enorme betrokkenheid valt op’

Voor het Klanttevredenheidsonderzoek heeft Cedeo een representatief aantal Integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoaches gerichte vragen over hun ervaringen met de onderzochte organisatie gesteld. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties van de organisatie? Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre het instituut erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Nathalie Bok van Cedeo: “Wat bij MARK direct enorm opviel, was de enorme betrokkenheid van de deelnemers bij de organisatie. Het enthousiasme spatte er bij de respondenten vanaf. Je leest terug dat de contacten heel persoonlijk zijn. Het is een echte community en dan in de positieve zin van het woord.”

Ondanks gekke coronajaren heel veel positieve reacties

De deelnemers aan het klanttevredenheidsonderzoek geven aan tevreden te zijn over het voortraject. Ze zeggen dat de informatie over bijvoorbeeld opleidingsdata en locaties op tijd wordt gegeven. Nathalie: “Door de corona lockdowns werden een aantal opleidingen uitgesteld. Des te opvallender is het dat de geïnterviewden zo positief zijn. Je ziet echt dat daar begrip voor is en dat ze goed op de hoogte werden gehouden. Dat aan hen proactief gevraagd is wat ze van eventueel uitstel vonden, zal meegespeeld hebben.” Ook zijn alle ondervraagden tevreden over het opleidingsprogramma, zowel over de inhoud als de kwaliteit. Zo zei een van hen: “Juist door de uitgebreide informatievoorziening vooraf en mijn deelname aan de informatieve en inspirerende authentieke online Masterclass heb ik voor MARK Academie gekozen. De holistische aanpak, die mij aanspreekt, wordt hier heel goed in verwoord. En verder is het ook gewoon heel duidelijk en praktisch; je weet wat de modules zijn en wat deze precies inhouden. Hierdoor kan je je dus een prima beeld vormen.”

‘Dat je vanuit meerdere hoeken leert kijken, is een absolute meerwaarde’

Bij de manier waarop MARK Academie de opleidingen ten uitvoer brengt, is een kwart zelfs ‘zeer tevreden’. Alle respondenten zijn van mening dat de opleiding heeft voldaan aan de verwachtingen zoals die van tevoren waren gewekt. Zowel op het gebied van niveau, diepgang, duidelijkheid en het theoretische en praktische gehalte van de opleiding. Een van de deelnemers verwoordt het zo: “Het fijne aan deze opleiding is dat je niet alleen vanuit meerdere hoeken leert te kijken, maar dat je het ook zelf ervaart. Dat is voor mij echt een meerwaarde geweest.” Verder wordt er door de docenten regelmatig om feedback gevraagd en de referenten hebben ook het idee dat hier iets mee wordt gedaan. Ook geven zij aan dat er een open en veilige sfeer is.

‘De trainers zijn erg goed’

De opleiders die door MARK Academie worden ingezet kunnen ook de goedkeuring van de respondenten krijgen. Zo zegt iemand: “De trainers zijn erg goed. Ze hebben hun eigen expertise, maar daarnaast ook een brede algemene kennis zodat er altijd ruimte is om vragen te stellen die misschien niet precies in hun straatje passen.” Een ander vertelt: “Ik ben zeer tevreden over de trainers, ze leggen duidelijke de link met praktijksituaties en blijven weg van te zweverige standpunten. Hierdoor begrijp je als deelnemer gewoon heel goed waar het allemaal toe leidt, wat je ermee kunt bereiken.” Het trainingsmateriaal wordt beoordeeld als ‘netjes’ en ‘goed verzorgd’. De meesten vonden dat het materiaal goed aansluit bij wat er tijdens de training aan bod komt en dat het ook goed te gebruiken is als naslagwerk. Slechts een is neutraal gestemd over dit onderdeel en noemt het trainingsmateriaal ‘iets te onsamenhangend’.

‘Fijne partner om mee samen te werken’

De ‘groene’ accommodaties die gebruikt worden voor de opleidingen worden als zeer goed ervaren. Voor het onderdeel ‘natraject’ kon nog niet iedereen een mening vormen omdat enkele daar nog niet aan toegekomen zijn. Degene die dit wel al hebben doorlopen, geven aan dat zij vinden dat MARK Academie genoeg zorg besteedt aan het natraject en dat hier op een prettige manier aan wordt vormgegeven. Ook op administratief en organisatorisch vlak zijn alle referenten tevreden tot zeer tevreden. De geïnterviewden vinden dat MARK Academie de zaken zeer goed heeft geregeld. Een van hen vertelt: “Het is natuurlijk een rare tijd waarin veel van ieders flexibiliteit wordt gevraagd. Ik vind dat MARK Academie hier heel goed mee om is gegaan. Ze informeerden ons telkens als er iets aan de regels veranderde en samen kwamen we dan, als dat nodig was, tot een nieuwe afspraak.” Verder geven de referenten nog aan dat MARK Academie goed bereikbaar is, dat vragen snel en naar tevredenheid worden beantwoord en dat ze over het algemeen snel en efficiënt te werk gaan. “Het is gewoon een fijne partner om mee samen te werken, omdat je weet dat ze professioneel werken en afspraken worden nagekomen,” zo vat een van de respondenten het mooi samen.

Pittig prijskaartje, maar dat is de opleiding meer dan waard

De prijs-kwaliteitverhouding van de opleidingen van MARK Academie wordt naar tevredenheid beoordeeld door de een ruime meerderheid van de referenten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Een van de deelnemers zegt: “Er hangt zeer zeker een pittig prijskaartje aan deze opleiding, maar als je ziet wat je daarvoor terugkrijgt, is de benodigde investering gewoon alleszins redelijk.” Een ander vertelt: “Het is een heel veelzijdige opleiding waarin verschillende vakgebieden uitgebreid aan bod komen, verdeeld in drie leerlijnen. Daar is heel wat voorbereidingswerk in gaan zitten om dat allemaal inhoudelijk correct en ook aansluitend op elkaar te krijgen. Ik snap dat dat doorberekend wordt in de prijs.”

Conclusie rapport

MARK Academie is de afgelopen jaren uitstekend in staat gebleken om goed te anticiperen op de groeiende vraag vanuit diverse branches die hun medewerkers gezond en vitaal willen houden. De ervaringsgerichte, holistische aanpak met als rode draad ‘coaching en het leveren van hoge kwaliteit’, is de basis voor alles wat MARK Academie doet. Het doel om een landelijk dekkend vitaliteitsnetwerk te bouwen van professionals om samen onze maatschappij duurzaam vitaal en toekomstbestendig te maken is al 22 jaar geleden met vooruitziende blik gestart. Toen al voorzag deze opleider dat er een grote behoefte zou ontstaan aan hoogopgeleide Leefstijl- & Vitaliteitspecialisten. Inmiddels heeft MARK Academie al meer dan 1.200 integraal werkende Leefstijl- & Vitaliteitscoaches en trainers opgeleid. MARK Academie staat voor de beste trainers, de fijnste locaties en de prettigste service.

‘Mooie erkenning en belangrijk kwaliteitsstempel’

Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde Klanttevredenheidsonderzoek is MARK Academie toegestaan voor de periode van twee jaar (2022-2023) het predicaat ‘Cedeo-erkend’ te voeren. Onder meer op de eigen website, maar ook op cedeo.eu en voor PR-activiteiten. Directeur van MARK Leefstijl & Vitaliteit Nicole van het Bolscher: “Het Cedeo-predikaat is de allerbelangrijkste accreditatie die wij ons als opleidingsinstituut kunnen wensen. Wij kunnen wel zeggen dat we de meest complete en allerbeste registeropleiding hebben op het gebied van leefstijl- & vitaliteit coaching, maar veel belangrijker zijn de ervaringen van deelnemers aan de opleiding. Niet alleen met de opleiding, maar ook met de trainers en het Service Center. Dat ons instituut en onze Post-HBO Integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach-opleiding met een 9,7(!) is gewaardeerd maakt ons waanzinnig trots. Het is een heel mooie erkenning en bovendien een extreem belangrijke kwaliteitsstempel voor inkopers van opleidingen bij grote organisaties.”

 

 

Over de auteur

markbeeldmerk
MARK Leefstijl & Vitaliteit