fbpx Skip to content

Post-HBO registeropleiding

Integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach

Studeren voor een erkend diploma

De beroepsopleidingen van MARK Leefstijl & Vitaliteit zijn erkend en geaccrediteerd. Om het Post-HBO-diploma te behalen, moeten studenten alle moduleopdrachten, de kennistoets, het reflectieverslag en de drie onderdelen van het praktijkexamen met een voldoende afronden.

Mark leefstijl en vitaliteit

Welke competenties ontwikkel je tijdens deze opleiding?

Voeding, stofwisseling, hormonen
Je hebt basiskennis over voeding, stofwisseling en hormoonhuishouding. Je snapt de onderlinge samenhang en kent het effect ervan op gezondheid. Je weet welke leefstijl gerelateerde ziektebeelden er zijn en welke basisoplossingen ingezet kunnen worden. Je kent de verschillende visies op voeding en weet fabels van feiten te onderscheiden.

Beweging, stress ontspanning en slapen
Je hebt kennis over gezond bewegen, ontspannen en slapen. Je weet wat stress is en wat de effecten ervan zijn. Je kent de samenhang tussen stress, slapen, bewegen, ontspannen en vitaliteit. Je weet waar jouw expertise eindigt en wanneer de expertise van anderen nodig is.

Analyseren en adviseren FQ
Je kunt praktisch toepasbare adviezen geven en plannen maken voor een cliënt; maatwerk, gebaseerd op de specifieke situatie en haalbaarheid. Je kunt cliënten begeleiden om nieuwe gezonde leefgewoontes te integreren.

LVA (Leefstijl- en Voedingsanalyse)
Je leert werken met de MARK tool: LVA. Je bent in staat om een Leefstijl- en Voedingsanalyse af te nemen, deze met de cliënt door te nemen en naar aanleiding van de analyse en lichaamsmeting passende doelgerichte adviezen te geven.

Contact
Je bent in staat om contact te maken en de verbinding aan te gaan met de cliënt.

Empathie
Je kunt je verplaatsen en inleven in de cliënt.

Communicatie
Je bent in staat om effectief te communiceren: vragen stellen, actief luisteren, samenvatten, doorvragen, het verschil weten tussen feit en interpretatie.

Samenwerken
Je bent bereid en in staat om in een multidisciplinair team te opereren. Je weet wat er verlangd wordt ten aanzien van onderlinge communicatie, onderlinge afstemming en de balans tussen ruimte geven en ruimte innemen.

Authenticiteit
Je bent in staat jezelf authentiek en geloofwaardig te presenteren.

Coachingstijlen
Je bent in staat één of meerdere coachingstijlen in te zetten.

Coachbaarheid cliënt
Je bent in staat te achterhalen in hoeverre de cliënt coachbaar is. Is hij/zij bereid en in staat te leren en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag? Beschikt hij/zij over zelfreflectie en is hij/zij in staat om in actie te komen?

Integrale vitaliteitsmodel van MARK™

Je kunt het integrale vitaliteitsmodel van MARK en de onderlinge samenhang tussen de verschillende dimensies uitleggen aan de cliënt. Je kunt de cliënt begeleiden bij het formuleren van Je bent in staat om aan de hand van het model de cliënt inzicht te geven in zijn/haar totaalbalans.

Plan van aanpak
Je kunt vanuit een situatieanalyse en doelstellingen een plan maken voor een coachtraject.

Toepassing methodieken
Je kunt werken met meerdere van de aangereikte coachingmethodieken.

Zelfreflecterend vermogen
Je bent in staat jezelf een spiegel voor te houden en staat open voor feedback.

Accreditaties

Deze opleiding is geaccrediteerd door:

  • Beroepsvereniging voor Leefstijlcoaches Nederland (BLCN/KABIZ);
  • Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION/SPHBO);
  • Cedeo erkend = bewezen klanttevredenheid (score van 9,7 in 2021).

Vragen over je diploma

Mocht je na het afstuderen een gewaarmerkte kopie nodig hebben van jouw Post-HBO-diploma, dan kun je die aanvragen bij het MARK Service Center. Hieraan zijn kosten verbonden. Mocht je het diploma onverhoopt zijn kwijtgeraakt, dan kunnen wij voor jou bij Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland een nieuw exemplaar aanvragen.