fbpx Skip to content

MARK Incompany

De meest effectieve routekaart naar een toekomstbestendige duurzaam vitale organisatie

In een snel veranderende samenleving die steeds meer van bedrijven en haar werknemers vraagt, is investeren in integraal vitaliteitsmanagement en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers onmisbaar voor toekomstbestendige vitale organisaties.  MARK in Bedrijf biedt inspiratie en advies, de Quickscan Organisatie in Balans™, individuele leefstijl- en vitaliteitscoaching op maat, in company Masterclasses en groepsgewijze vitaliteitsprogramma’s voor bedrijven. Onze programma’s kenmerken zich door een pragmatische en integrale benadering van vitaliteit, waarbij onze experts medewerkers op elk niveau in de organisatie in hun kracht zetten. 

WAT VERSTAAN WIJ BIJ MARK ONDER INTEGRAAL VITALITEITSMANAGEMENT?

Om een organisatie succesvol te kunnen transformeren naar een toekomstbestendige duurzaam vitale organisatie is veel meer nodig dan het uitrollen van op zichzelf staande goedbedoelde workshops gezonde voeding, cursussen mindfulness, lunchwandelen en het aanbieden van luxe stappentellers en smart watches. De implementatie van integraal vitaliteitsmanagement is dus geen ‘HR-dingetje’, maar vraagt om een heuse cultuuromslag.

Het integreren van vitaliteit in het DNA van een organisatie begint met het creëren van draagvlak op ieder niveau in de organisatie – te beginnen bij het bestuur en de directie. Zonder heldere visie op een toekomstbestendige vitale organisatie binnen het leiderschapsteam is het een kansloze missie.

De route naar een vitale organisatie begint dus met het uitwerken van een eenduidige definitie hiervan en het ontwikkelen van een breed gedragen strategie. Idealiter nodig je vanaf het begin af aan een aantal medewerkers – uit alle lagen van de organisatie – uit om mee te denken en te doen. Zij gaan verderop in het implementatieproces een belangrijke ambassadeursrol vervullen binnen hun eigen teams en afdelingen en zo sta je al voor aanvang stil bij de borging later.

HET ONTWIKKELEN VAN VITAAL LEIDERSCHAP

Integraal werken aan een vitale organisatie begint in de implementatiefase met het inspireren en faciliteren van alle medewerkers om de beste versie van zichzelf te worden en leiderschap te gaan nemen over hun eigen duurzame inzetbaarheid. 

Ongeacht de functie of plaats in de organisatie. Dit noemen we het ontwikkelen van vitaal leiderschap en vraagt om het creëren van bewustwording, een brandend verlangen en het opstarten van de dialoog rondom: wat betekent vitaal zijn eigenlijk voor mij? Wat levert het op voor mij zelf, mijn familie en mijn werkgever? Goed werkgeverschap en goed werknemerschap gaan hierbij hand in hand.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze unieke vijfdimensionale MARK aanpak op individueel niveau de beste resultaten geeft en life-changing impact creëert voor alle medewerkers en hun gezinnen.

Balansmodel_RGB
201002-Balansmodel_2
MAAR DAN BEN JE ER NOG NIET….

Vitale medewerkers vormen de basis voor een vitale organisatie, maar er is meer nodig dan dat. De vitaliteit optimaliseren binnen en/of tussen teams én de organisatie in zijn geheel vraagt om bewustwording op een heel ander niveau. Om de balans in een team of organisatie te kunnen bepalen en de samenwerking te kunnen optimaliseren heb je een nulmeting nodig. Wat is de huidige status quo?

Hiervoor hebben we ons 5-D model voor individuele werknemers vertaald naar een model voor vitale teams en organisaties en een zeer effectieve Quickscan Organisatie in Balans™ ontwikkeld. Hiermee helpen wij jouw organisatie bij het opmaken van de balans.

Vanaf het moment dat de kernoorzaken van de niet-vitale organisatie helder zijn, versterken we jou bij het ontwikkelen en uitrollen van een door de medewerkers gedragen plan van aanpak. Hiervoor hebben we een heel leger van MARK experts klaarstaan om jouw organisatie hierbij te faciliteren en de interventies voor jouw organisatie uit te voeren

MARK heeft een landelijk dekkend netwerk van meer dan 1.200 integraal Leefstijl- en Vitaliteitsexperts, trainers, coaches en vitaliteitsadviseurs, die organisaties helpen om het beste uit zichzelf te halen. Hoewel onze laagdrempelige interventies afzonderlijk kunnen worden ingezet staan ze niet los van elkaar