fbpx Skip to content

Incompany

Onze interventies

Quickscan Organisatie in Balans™

De eendaagse Quickscan Organisatie in Balans™ is een unieke methodiek waarmee we de pijnpunten binnen een team of organisatie in no-time inzichtelijk maken en transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen. Een concreet Plan van Aanpak is het resultaat van deze Quickscan aan het einde van de dag.

201002-Balansmodel_2

De vijfdimensionale scan is gericht op alle factoren die gezamenlijk de balans bepalen in een organisatie.

Eigen regie

Neemt iedereen voldoende verantwoordelijkheid? Hoe betrokken zijn medewerkers en leidinggevenden? In hoeverre stellen medewerkers de juiste prioriteiten? Hoe staat het met de productiviteit? Zijn medewerkers gecommitteerd aan het realiseren van de organisatiedoelen?


Mentaal (IQ)

Visie, overtuigingen, gedachten en creativiteit. Wat is de toekomstvisie binnen de organisatie? Welke gedachten hebben medewerkers over de organisatie en over zichzelf? Hoe creatief zijn de mensen binnen de organisatie?


Sociaal-emotioneel (EQ)

Hoe is het met de onderlinge communicatie, de samenwerking en de sfeer? Hoe gaan de medewerkers met elkaar om? Hoe voelen de medewerkers zich binnen de organisatie?


Missie en identiteit (SQ)

Wat is de missie van de organisatie en wat zijn de kernwaarden? Wat kenmerkt de organisatie? Wat is het hogere doel? Hoe ziet de markt de organisatie (imago)? Hoe geïnspireerd zijn de medewerkers?


Fysiek (FQ)

Hoe helder zijn de procedures, taken en rollen omschreven? Hoe effectief is de organisatiestructuur? Hoe staat het met de financiën? Deze dimensie gaat ook over de fysieke werkomgeving (gebouwen, veiligheid, arbeidsomstandigheden) en het ziekteverzuim.

Inhoud

We starten vanuit een gezamenlijk ervaren probleem. Met behulp van de Quickscan wordt snel helder wat de kernoorzaken zijn. Wanneer de bron is ontrafeld, bieden we zicht op de gewenste situatie en wordt duidelijk wat er nodig is om deze situatie te realiseren.

Resultaten Quickscan

 

Bewustzijn van de ‘gezondheid’ van de organisatie
Inzicht in de kernoorzaken van de ervaren problemen binnen de organisatie
Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnen uit de organisatie
Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen.
Draagvlak onder medewerkers, zicht op de pijnpunten en duurzame oplossingen
De coach van je leven

Met de Quickscan hanteren we een vijfdimensionale aanpak in een kort tijdbestek. Voor kleine groepen plannen we een dagdeel, bij grotere groepen maximaal één dag.

Groepsgrootte: vanaf 6 personen.

Voor wie?

De Quickscan Organisatie in Balans™ van MARK in Bedrijf is geschikt voor iedere organisatie die duurzaam succesvol wil zijn. Zowel voor (project)teams, afdelingen en businessunits als voor de hele organisatie.