fbpx Skip to content

MARK Incompany

Onze visie

Werken aan een vitale organisatie dient zowel
een economisch als een maatschappelijk belang

MARK Leefstijl & Vitaliteit werkt nauw samen met directies, managementteams én medewerkers om organisaties duurzaam vitaal te maken. Ieder neemt daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Werkgevers hebben een leidende rol; zij zijn verantwoordelijk voor het uitdragen van een heldere missie, visie, strategie en het definiëren van de organisatiedoelstellingen, óók op het gebied van duurzame inzetbaarheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Leidinggevenden moeten vervolgens binnen hun teams handen en voeten geven aan deze strategische doelstellingen. Zij moeten ervoor zorgen dat de vitale organisatiecultuur gedragen wordt door hun medewerkers. Daarmee zijn zij het boegbeeld van vitaal leiderschap.

Een écht vitale organisatie vraagt om goed werkgevers- en werknemerschap

Werknemers hebben net als werkgevers hun eigen verantwoordelijkheid. Een écht vitale organisatie ontstaat pas als medewerkers, teams en management in harmonie met elkaar samenwerken en duurzame inzetbaarheid en vitaliteit volledig geïntegreerd zijn in de strategie, dagelijkse bedrijfsvoering en HR-cyclus. Ieder zal op zijn niveau regie moeten voeren over zijn eigen vitaliteit en werkgeluk. Daar pluk je samen de vruchten van.

De voordelen van integraal Vitaliteitsmanagement
  1. Een gezond, duurzaam en inspirerend werkklimaat maakt werkgevers aantrekkelijk voor het binden en boeien van talent;
  2. Een Individueel Vitaliteit Budget (IVB) wordt ervaren als een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde;
  3. Medewerkers en leidinggevenden die fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel in balans zijn, zijn beter toegerust op het uitoefenen van hun functie;
  4. Vitale werknemers zijn volgens TNO 18% productiever en verzuimen 27% minder. Bovendien zijn ze innovatiever, zelfverzekerder, creatiever en ervaren ze meer werkplezier