fbpx Skip to content

Nicole van het Bolscher

Visionair, inspirator, trendsetter, wereldverbeteraar

Nicole van het Bolscher is de oprichter en managing director van MARK Leefstijl & Vitaliteit. Ze is een visionair die de daad bij het woord voegt.

Mark leefstijl en vitaliteit

In 1997 begon Nicole van het Bolscher de zoektocht naar haar ware zelf. Vandaag kun jij haar voorbeeld volgen.

Wil jij jezelf herontdekken om er later anderen bij te begeleiden?

Wil jij zelf vitaler en gezonder worden en mensen hierin coachen of trainen? 

Wat je antwoord ook zal zijn en wat je ook gaat doen.

Zorg ervoor dat je bent wie je écht bent.

Hoger kan je doel niet zijn.

Nicole was de eerste Integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach van Nederland. Dat kwam zo. Als HR-manager was ze jarenlang belast met het terugdringen van ziekteverzuim. Maar met het bestrijden van symptomen kreeg ze het gevoel dat ze niet het juiste deed. Herstellende van een burn-out ontdekte Nicole waarom het essentieel is om mensen vanuit een holistisch mensbeeld te benaderen. Wie ben je, wat vind je belangrijk, hoe staat het met je voeding, beweging, ontspanning, overtuigingen en je sociaal-emotionele ontwikkeling? Vergeet daarbij ook niet de eigen regie over je balans te voeren. Haar inzicht leidde tot het unieke 5D-model; het fundament waarop MARK Leefstijl & Vitaliteit is gebouwd.

In 2000 startte Nicole van het Bolscher met de beweging ‘Van pillen naar Preventie’. Ze zette het thema als eerste op de nationale agenda. De preventie van welvaartsziekten – veelal leefstijl gerelateerde klachten – staat niet in verhouding tot de ziektelast. Elk jaar groeit het aantal mensen met fysieke en mentale klachten. De oorzaak is meestal een combinatie van factoren en ligt diep verscholen in de kern van iemands zijn. Door mensen te bewegen naar een vitale totaalbalans wil Nicole het gezondheidstij keren. Ziekte mag niet langer een verdienmodel zijn. Ze startte een coachpraktijk, waar ze haar visie handen en voeten gaf.

In 2007 gaf ze vorm aan het idee om een landelijk dekkend vitaliteitsleger te bouwen om met elkaar de maatschappij duurzaam vitaal en toekomstbestendig te maken. Ze startte een academie en leidde professionals op tot Integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach. Dat was het begin van MARK. Voor Nicole moest de academie een baken zijn dat iedereen van ver zou herkennen, een landmark. Vandaar de naam. Na tien jaar lang haar aandacht over haar gezin en de academie te hebben verdeeld, gaf ze vanaf 2017 vol gas om mensen fulltime te inspireren tot het coach-schap. The rest is history.

Mark leefstijl en vitaliteit

MARK heeft al ruim 1.000 professionals opgeleid tot Integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach en/of -trainer. Nicole’s visie was ook voor hen een bron van inspiratie. Als wervelend ‘ideeënmens’ ziet ze overal kansen. Van kinds af aan voelde ze een bepaalde verwantschap met wereldverbeteraars als Gandhi en Mandela. Deze mannen droegen een visie uit, overwonnen tegenslagen en kregen het gelijk aan hun zijde. Nicole zal zichzelf nooit met zulke iconen vergelijken, maar haar strijd tegen de toename van welvaartsziekten en de invloed van de pillenindustrie zet ze net zolang voort tot ze gewonnen heeft.

Het is Nicole’s stellige overtuiging dat een mens, een bedrijf, een land en zelfs de wereld zich positiever ontwikkelt als mensen gezond en vitaal zijn, en één zijn met hun omgeving. Een mens is gelukkig als hij doet wat hem blij maakt en in staat is de juiste keuzes te maken. Het is heerlijk om in balans te leven en met anderen te kunnen samenwerken. Wanneer bedrijven hun medewerkers dit geluk zouden gunnen en integraal leefstijl- en vitaliteitsprofessionals zouden inzetten om verzuim en uitval te voorkomen, wordt Nicole’s droom werkelijkheid. Er is haar alles aan gelegen om het systeem te veranderen, om pillen in te ruilen voor preventie en blokkades om te zetten in energie.

“Ik gun iedereen deze life-changing experience.”

Nicole van het Bolscher is een topspreker op het gebied van duurzame vitaliteit.

Ze verzorgt prikkelende lezingen en masterclasses over coaching, preventie, het veranderen van bedrijfsculturen en het verleggen van grenzen.

Boek Nicole als spreker