fbpx Skip to content

Systemisch Werken als Coach

Verrijk je vaardigheden met systemische tools

Wanneer je de basistechnieken van systemisch werken kent, ben je in staat om laagdrempelige systemische oefeningen met coachees te doen. Je brengt hen tot diepere gevoelslagen en inzichten. Je helpt ze te connecten met het veld van familie en/of datgene wat er in het hier en nu gezien en gevoeld wil worden.

Integraal leefstijl- & vitaliteitscoaches kunnen soms de diepere laag van oorzaken van de problemen van hun coachees niet bereiken, omdat:

 • Ze onbewuste systemische blokkades in de coachee niet herkennen
 • Ze niet doorhebben dat er onbewuste systemische blokkades in henzelf spelen
 • Ze onvoldoende kennis hebben van systemische wetmatigheden
 • Ze zich niet bewust zijn hun eigen basishouding
 • Ze geen ervaring hebben met het begeleiden van systemische oefeningen
 • Ze onbekend zijn met het werken met representanten of andere systemische elementen

Systemisch werken geeft jouw coachvaardigheden een enorme verdieping en verbreding. Je ervaart en leert hoe je systemische oefeningen begeleidt en wat de wetmatige principes zijn van systemisch werken. Je vergroot je toolkit als coach. De training sluit goed aan op de training Optimaal Vitaal via Systemisch Werken.

Wat mag je van deze training verwachten …

 • Je leert de wetmatige principes van systemisch werken en de basishouding van de begeleider
 • Je ervaart wat het is om met het Veld van Liefde en Waarheid te werken
 • Je onderzoekt en doorbreekt onbewuste blokkades
 • Je vergroot je zelfinzicht en energieveld als coach
 • Je vergroot je coachvaardigheden met systemische tools
 • Je kan nog meer gebalanceerd coachen vanuit je krachtplek

Wie zijn je trainers?

Jacqueline Hameetman is ruim 6 jaar werkzaam als holistisch coach en trainer op het gebied van vitaliteit, leefstijl, persoonlijk leiderschap en loopbaanontwikkeling. Sinds 2 jaar houdt ze zich intensief bezig met opstellingswerk. Als natuurmens vindt ze het prachtig om te werken met energie en de waarheid van het moment. Vanuit een open, liefdevolle houding vormt zich datgene wat gezien, gevoeld en getransformeerd mag worden. Christophe Hollanders is trainer, coach en bewandelt zo’n 25 jaar de weg van bewustzijnsontwikkeling. Hij houdt zich bezig met de vraag wat het betekent om jezelf te zijn, in het moment, en op reis te gaan naar de volgende, rijkere versie van jezelf. Opstellingswerk neemt hier een belangrijke plek in. De stilte en ruimte nodigen uit tot groei en magische beweging. Sinds 7 jaar werken Jacqueline en Christophe samen. Ze begeleiden mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsverruiming. Ze werken vanuit liefde voor al dat is en de moed die daarvoor nodig is.

Systemisch werken als coach maakt je bewuster

Als coach neem je jezelf mee in de gesprekken met je cliënt. Door met een systemische blik naar deze relatie en interactie te kijken, zal je helderder zien vanuit welke plek je zelf handelt en waar jouw coachee staat. Je zult beter leren aanvoelen en die intuïtieve ingevingen ook vrijer kunnen inzetten. Door je bewuster te worden van je eigen onderliggende patronen en geraaktheden, ga je er tijdens een gesprek vrijer mee om. Je kunt ze als interventie inzetten in je coaching en ‘volgen’ en ‘leiden’ beter balanceren. Wanneer je jezelf, je eigen grondhouding, kent, kun je makkelijker de ‘luie coach’ zijn. Door je zelf-management te verbeteren, vergroot je je vitaliteit. Dit is dienend voor zowel jezelf als voor je coachee.