fbpx Skip to content
Vitaliteitsmanagement in de praktijk gebracht

9 tips voor een effectief verzuimgesprek

De integrale aanpak van MARK In Bedrijf bij de implementatie van integraal leefstijl- en vitaliteitsmanagement is gericht op de samenhang tussen de fysieke, sociaal-emotionele en mentale aspecten en het bewustzijn. Lees in deze blog hoe je onze visie in de praktijk kunt brengen.

Leefstijl & Vitaliteit is geen loze term en houdt beduidend meer in dan je gezond voelen of ziek zijn. In dit artikel lees je daar meer over.

Verzuim, veiligheid en arbeidsomstandigheden
In onze integrale aanpak wordt onder andere aandacht besteed aan de fysieke dimensie. In deze dimensie gaan we bijvoorbeeld in op de werkomgeving (gebouwen, veiligheid en arbeidsomstandigheden) en op het ziekteverzuim. Met dit gegeven in het achterhoofd geven we je van tijd tot tijd een aantal concrete tips. Deze keer hebben we 9 praktische tips voor verzuimgesprekken.

Het verzuimgesprek is voor veel managers lastig. Ze zien er tegenop omdat ze niet willen controleren en vermijden daarom bepaalde vragen. Dat is eigenlijk jammer want de manier waarop een leidinggevende reageert op een ziekmelding is bepalend voor het verzuimgedrag van de medewerkers. Alleen een goedbedoeld: ‘Beterschap’, is niet het juiste antwoord op een ziekmelding. In de eerste plaats niet voor de medewerker. Als leidinggevende mag je namelijk best laten blijken dat iemand wordt gemist. In de tweede plaats heeft ook de organisatie geen baat bij deze opmerking. Ziekteverzuim is kostbaar. Er moet vervanging worden geregeld, planningen worden niet gehaald en afspraken moeten worden afgezegd. Ga dus echt het gesprek aan.

Een effectief verzuimgesprek in 9 stappen

  1. Toon oprechte belangstelling.
  2. Houd je aan het verzuimprotocol.
  3. Vraag of er zicht is op de duur van het verzuim.
  4. Ziek zijn betekent niet altijd ongeschikt om te werken. Wat kan er nog wel?
  5. Spreek over verzuim en niet over de ziekte.
  6. Toon je bereid om te zoeken naar gezamenlijke oplossingen.
  7. Bespreek wat je medewerker zelf kan doen om het herstel te bevorderen.
  8. Overleg waar je de zieke collega kan bereiken.
  9. Maak een vervolgafspraak.

Goed werkgeverschap gaat hand in hand met goed werknemerschap
Werkgever en medewerker zijn allebei verantwoordelijk voor een gezond, duurzaam en inspirerend werkklimaat. Zo mag een medewerker zich best bewust zijn van het feit dat verzuim een kostbare zaak is. Een leidinggevende, aan de andere kant, moet zich realiseren dat hij grote invloed heeft op het verzuim en de duurzame inzetbaarheid. Hij staat namelijk dichtbij de medewerker en weet vaak ook wat er nog meer in zijn leven speelt. Dat maakt het ook makkelijker om de reden van uitval te bespreken.

Over de auteur

9 tips voor een effectief verzuimgesprek
Ramon van Meegersen
Ramon van Meegersen is trainer bij MARK Leefstijl & Vitaliteit